24 de Març, Dia Mundial de la Tuberculosis

Molta gent creu que la tuberculosi és una malaltia del passat i que ja està eradicada,al menys en el món desenvolupat. Res més lluny de la realitat, aquesta infecció és una de les que més esteses està al planeta. Es calcula que un terç de la humanitat està infectada pel bacil d’aquesta malaltia.

Es calcula que cada any s’infecten de tuberculosi 9,4 milions d’persones i el 2009 van morir 1,7 milions de persones, principalment a l’Àfrica subsahariana.

La tuberculosi afecta especialment les persones que viuen amb el VIH ja que per tenir el seu sistema immunitari minvat pel virus, estan més exposades a patir tuberculosi.Es calcula que la confecció de tuberculosi i VIH és una de les més comuns en moltes àrees del planeta.

Espanya és un dels països d’Europa occidental on més preval la malaltia (17 casos per 100.000 habitants i any) que encara que ha anat baixant en els últims anys, hatingut algun repunt causa de la immigració de persones afectades per aquest bacil.

Perquè la tuberculosi continua matant a moltes persones en moltes zones del món i perquè és una malaltia que pot afectar les persones que viuen amb el VIH, avuivolem recordar que encara queden molts esforços per fer perquè puguem parlar d’aquesta infecció com una cosa del passat.

Mes informació sobre la tuberculosis a la plana web de l’OMS (Organització Mundial de la Salut)