Tot el que necessites saber sobre la PrEP

Què és la PrEP?

La PrEP (Profilaxi preexposició) és una intervenció biomèdica en la que persones sense el VIH prenen medicació antiretroviral per prevenir la infecció durant les relacions sexuals. La pauta està formada per dos fàrmacs antiretrovirals que es combinen en una única píndola.

Per simplificar-ho una mica: és una píndola que les persones que no tenen el VIH poden prendre de forma diària per no contraure el virus.

A altres països també existeix una pauta a demanda, però a Espanya el Ministeri de Sanitat només ha aprovat la pauta diària per la PrEP.

Dues coses súper importants a tenir en compte:

  1. La PrEP únicament protegeix de la transmissió del VIH. Prenent PrEP no prevens la resta d’ITS (per exemple, gonorrea o sífilis), pel que si vols tenir una protecció més completa, necessitaràs combinar-la amb una altra estratègia preventiva.
  2. La PrEP no és un tractament que puguis anar a comprar a una farmàcia i prendre pel teu compte, sinó que forma part d’un programa integral de prevenció del VIH i la salut sexual  dintre del Sistema Nacional de Salut que no té cap cost per la persona usuària.

Llavors… com sé si compleixo els requisits per a poder-me beneficiar d’aquest servei? Ara te’ls enumeram:

Per a qui és la PrEP?

La PrEP no és una estratègia preventiva dirigida a la població general, sinó que s’emmarca dintre de les estratègies dirigides a persones que estan en una situació de risc elevat d’adquirir el VIH.

Existeixen 2 requisits indispensables que són: ser major de 16 anys i ser VIH negatiu. La resta de criteris atenen als factors de risc de transmissió del VIH.

Per això, un/a professional sanitari/a t’entrevistarà i valorarà els teus riscs de forma individualitzada. D’aquesta manera, tant tu com la persona que t’entrevistarà podreu valorar conjuntament si et trobes una situació de risc elevat.

A continuació et presentem els factors de risc de transmissió del VIH més importants.

El tipus de pràctica sexual

No totes les pràctiques sexuals comporten el mateix risc per a la transmissió del VIH. El sexe anal receptiu o passiu, sense preservatiu, és la de major risc. L’anus està recobert per una membrana mucosa que constitueix una barrera front el VIH molt més dèbil que la que ofereix la mucosa del penis o la vagina.

Per aquest motiu, el sexe anal passiu, sense protecció, implica un risc molt superior i les persones que ho practiquen estan en situació de risc elevat. Tot i això, és important no oblidar que el rol actiu en la penetració també té risc.

Ús del preservatiu

El correcte ús del preservatiu evita el risc de transmissió del VIH. Per això, les persones que fan ús del condó no entrarien dintre dels criteris de prescripció de PrEP.

Nombre de parelles sexuals

Un dels criteris que marca el Ministeri de Sanitat espanyol a la hora de facilitar la PrEP és el nombre de parelles sexuals. No obstant això, hem de tenir en compte que per ALAS no és tan important “amb quants” sinó “com”, i això té a veure amb el punt anterior sobre la utilització del condó. Atenem a persones que tenen una visa sexual molt activa i usen el preservatiu. En aquest sentit, entenem que aquests/es usuaris/es dels nostres serveis no es troben en una situació de major risc. D’altra banda, si no s’utilitza el preservatiu de manera habitual, la probabilitat d’adquirir el VIH augmenta a mesura que també s’incrementa el nombre de parelles sexuals.

Administració de la PEP en el darrer any

La profilaxi postexposició és una altra estratègia preventiva front el VIH que s’utilitza després d’haver patit una situació de risc. Si vols més informació sobre la PEP i conèixer les diferències amb la PrEP, pots accedir al link d’una altra de les nostres entrades al nostre blog.

Doncs bé, si has necessitat recórrer a aquesta eina varies vegades en el darrer any, pot ser que el personal sanitari de la PrEP consideri que tens un major risc d’adquirir el VIH.

Aprofitem per recordar que la PEP està pensada per fer-ne ús en situacions puntuals i excepcionals, i no de manera continuada.

Practicar chemsex

El terme chemsex està formada per chems (referint-se a drogues) i sex (sexe). En resum, és l’ús intencionat i sexualitat de substàncies entre gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes (GBHSH).

L’ús d’alcohol i/o altres substàncies abans o durant les relacions sexuals pot provocar una desinhibició del comportament que podria alterar la percepció del risc i afectar a la presa de decisions. També hi ha persones que associen el chemsex a pràctiques de risc per elecció pròpia. L’important, per nosaltres, és que visquis una sexualitat informada i que tu decideixis quins riscs vols assumir.

A més, el consum de substàncies pot afectar la nostra percepció del dolor, facilitant pràctiques que puguin implicar lesions i l’entrada del VIH (o altres ITS) al nostre organisme.

Haver tingut al menys una ITS bacteriana en el darrer any

Algunes infeccions de transmissió sexual augmenten el risc d’infecció per VIH, ha que el teu cos envia cèl·lules immunitàries al teixit genital. Al ser l’objectiu del VIH, el virus ho té més fàcil per establir-se en el nostre cos.

La càrrega viral del VIH

La càrrega viral té una relació directa amb la probabilitat de transmissió. Si la persona que viu amb VIH té la càrrega viral indetectable, gràcies al tractament antiretroviral, el risc de transmissió és zero fins i tot si no s’empra el preservatiu (no ho diem nosaltres, sinó l’evidència científica).

Per tant, les parelles de persones que viuen amb VIH i tenen càrrega viral indetectable no entrarien en els criteris de prescripció de PrEP, donant per suposat que es tracta d’una parella sexual tancada. Si en el teu cas, sou una parella sexual oberta, s’hauria de fer una valoració dels possibles riscs amb altres persones.

Ja que parlam del tema: si us interessa obrir la vostra parella i no voleu que sigui una catàstrofe, us deixam la nostra entrada sobre el tema.

Els factors que us hem enumerat tenen a veure amb l’administració de la PrEP, però si vols saber més sobre els mateixos o altres com, per exemple, els genètics o la casualitat, et convidem a llegir la guia sobre la transmissió sexual del VIH, elaborada per les companyes i companys de gTt-VIH.

Com aconseguir la PrEP?

Ara que saps què és, si compleixes el perfil i té sentit que la prenguis, la gran pregunta és: com ho faig per començar a prendre la PrEP a Balears?

Doncs la meravellosa diversitat que hi ha entre unes illes i les altres també es reflexa en com accedir a ella, i les passes a seguir depenen del lloc on visquis:

  • Si vius a EIVISSA o FORMENTERA: primer de tot, has de demanar cita amb atenció primària (el metge de capçalera de tota la vida), qui et podrà apuntar a la llista d’espera de la bústia de la PrEP. Llavors, ja des d’infermeria del Centre d’Atenció a les Infeccions de Transmissió Sexual (CAITS) de l’Hospital Can Misses, et trucaran per donar-te cita.
  • Si vius a MENORCA: pots demanar cita directament a Medicina Interna de l’Hospital General Mateu Orfila, trucant al 609 15 82 85.
  • Si vius a MALLORCA: pots demanar cita al CAITS, situat a l’Hospital General, especificant que vols entrar a la llista d’espera de la PrEP. El seu horari és de dilluns a divendres, de 14:30h a 20:00h i el telèfon és el 871 20 57 22.

I com és? Vas, et donen la medicació i ja està? Doncs no és tan simple. La PrEP requereix el seu procés.

En una primera visita amb infermeria comprovaran que compleixes els requisits d’inclusió a la PrEP i et faran una primera analítica i cribat d’ITS.

Llavors, en una segona visita amb el metge i metgessa es valoraran els resultats d’aquestes proves i, si està tot bé, et receptaran una primera quantitat de PrEP.

Unes setmanes més tard, tindràs la tercera visita amb infermeria, en la que et faran una segona analítica i exploraran possibles efectes adversos de la medicació.

Després vindrà la quarta visita, per comprovar els resultats d’aquesta segona prova i, si tot continua bé, ja et prescriuran la PrEP per 3 mesos. A partir d’aquí, cada 3 mesos tindràs analítiques i visites per fer el teu seguiment.

Tal volta has llegit els darrers paràgrafs i ja t’has atabalat amb tanta cita i analítica. Des d’ALAS entenem que aquest procés pot ser, per algunes persones, una mica tediós, complicat i estressant, ja sigui pel fet de prendre medicació cada dia, la possible experiència d’efectes adversos (solen ser lleus i reversibles, en cas de presentar-se) o per haver-se de trobar amb les seves amigues les agulles de tant en tant per les analítiques. Per això mateix ens sembla important que les persones que us estigueu plantejant o ja preneu la PrEP us sentiu acompanyades en el procés.

A més, és important plantejar-se quines raons ens porten a prendre la PrEP, més enllà de maximitzar l’experiència de plaer i reduir els riscos en les trobades eròtiques. A vegades ens sentim pressionats o pressionades a no usar el condó, o a tenir pràctiques amb penetració, sobredosis d’ideas sobre les ITS que dificulten gaudir del sexe, etc.

Des d’ALAS et convidem a compartir un espai amb nosaltres per a un primer moment de reflexió sobre la presa de la PrEP, per reflexionar què volem d’ella i el perquè, i després, si decideixes iniciar el procés, pots comptar amb nosaltres com a recolzament i seguiment.

Marta Bibiloni i Sofi Vergara
Infermera d’ALAS