PRÒXIMA CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ALAS

El pròxim divendres dia 4 d’octubre a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 en segona, es convoca l’Assemblea General d’ALAS amb el sigüent Ordre del Dia:

Lectura de l’acta anterior
1. Liquidació del deute estat contable.
2. Situació actual de l’entitat.
3. Propostes de futur.
4. Ampliació de la base social.
Pregs i preguntes.
Preguem confirmació de l’assistència per a reservar la sala gran del pis, que com ja sabeu és compartida amb la resta d’associacions.
Esperams veure’t a l’Assemblea, les teves aportacions són molt importants en aquests moments tan difícils per l’associació.
corason