Prevenció Combinada del VIH.

Un enfocament integral per a combatre l’epidèmia.

Els avenços en la resposta enfront del VIH han motivat el sorgiment d’un enfocament innovador i efectiu conegut com a Prevenció Combinada del VIH. Aquest enfocament integral reuneix diferents estratègies preventives per a abordar totes les dimensions de la transmissió del VIH. En aquesta entrada del blog d’ALAS exploram com la prevenció combinada està canviant la forma en què abordam la infecció pel VIH i el seu impacte en la reducció de nous casos.

L’objectiu de la prevenció combinada és disminuir el nombre de noves infeccions mitjançant activitats que tenen un impacte sostingut de major magnitud.
Es tracta de l’adaptació i coordinació d’estratègies biomèdiques, conductuals i estructurals dissenyades per a satisfer les necessitats de prevenció de la infecció pel VIH de persones i comunitats específiques.

La prevenció combinada es basa en una combinació d’estratègies preventives per a abordar les múltiples formes de transmissió del VIH. Aquestes estratègies inclouen, entre altres:

Educació i assessorament:
La informació precisa i actualitzada sobre el VIH és fonamental per a prevenir la seva propagació. Entenem l’educació des de la promoció de l’ús del preservatiu fins a la importància de les proves regulars de VIH i la reducció de riscos, passant per l’apoderament de les persones per a millorar la seva capacitat de decisió respecte a la seva salut sexual.

Accés a serveis de salut:
Garantir serveis de salut sexual i reproductiva de qualitat és essencial. Això implica oferir proves de VIH confidencials i gratuïtes, així com a programes de salut per a persones que viuen amb el VIH.

Profilaxi preexposició (PrEP):
La PrEP consisteix en l’ús diari de medicaments antiretrovirals per part de persones en risc de contreure el VIH. Proporciona una opció addicional de prevenció que ha aconseguit reduir les taxes d’infecció en poblacions clau.

Profilaxi postexposició (PEP):
La PEP consisteix en l’ús diari de medicaments antiretrovirals (durant 28 dies) dins de les 72 hores posteriors a una possible exposició al VIH, per a prevenir la infecció.
La PEP ha d’usar-se només en situacions d’emergència. No es destina com a ús regular per les persones que poden estar exposades al VIH amb freqüència.

Tractament com a prevenció (TasP):
La iniciació primerenca del tractament antiretroviral en persones diagnosticades amb VIH no sols millora la seva salut, sinó que també redueix la transmissió del virus.

Intercanvi de material d’injecció:
És un programa que proveeix a les persones usuàries de drogues injectades (UDI) de material d’injecció estèril, de forma gratuïta, a canvi de l’entrega de les seves xeringues usades.
Aquest programa forma part de l’estratègia de “reducció de riscs” associat al consum de drogues, que té com objectiu disminuir la morbilitat i la mortalitat associada al consum de drogues, minimitzant els seus efectes negatius sobre la salut individual i col·lectiva.

Prova del VIH en dones gestants:
Conèixer l’estat serològic matern per a establir l’estudi, la vigilància i el tractament adequat de les dones afectades, a fi de cuidar la seva salut i reduir el risc de transmissió vertical i postnatal.
•Sol·licitar un estudi serològic a totes les dones en el primer trimestre, després d’haver-los demanat el seu consentiment verbal.
•Repetir la determinació en l’última analítica de l’embaràs en dones amb el risc de VIH. •Derivar a les gestants als qui s’ha diagnosticat una infecció pel VIH perquè siguin ateses i tractades per equips especialitzats.

Eliminació de l’estigma i la discriminació:
L’estigma associat al VIH continua sent un obstacle important. És fonamental treballar cap a la igualtat de drets i la inclusió de les persones que viuen amb el VIH per a combatre eficaçment l’epidèmia.

Els estudis han demostrat que la combinació de diferents estratègies preventives pot tenir un impacte significatiu en la disminució de la transmissió del virus. A més, la implementació de programes de proves de VIH i accés primerenc al tractament antiretroviral ha demostrat ser una estratègia eficaç en la reducció de la transmissió. Com més aviat es detecti la infecció i s’iniciï el tractament, major serà la probabilitat de prevenir la propagació del VIH.

La prevenció combinada també ha ajudat a abordar l’estigma i la discriminació associats al VIH. En promoure l’educació i la sensibilització, s’han aconseguit avenços significatius en la reducció de la discriminació i en la promoció dels drets humans de les persones afectades pel VIH.

És essencial continuar invertint i treballar conjuntament per a aconseguir una generació lliure de VIH.

Marta Bibiloni
Infermera d’ALAS