PrEP: Posicionament d’ALAS 2020

En el mes de novembre de 2019, la PrEP (profilaxi preexposició) es va incloure dintre de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. Des d’ALAS, Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears, veiem amb bons ulls aquest avenç, tot i que som conscients del retard que duu. Sense anar més enllà, la PrEP està aprovada a Europa des d’agost de 2016.

Les competències, però, estan transferides a les Comunitats Autònomes, pel que són aquestes les que s’han d’encarregar d’implementar aquesta estratègia preventiva, que està donant molt bons resultats a altres països on funciona des de fa temps.

Ja fa anys que des d’ALAS estem treballant per a que aquesta implementació vingui recolzada per un protocol de qualitat, en el que quedi reflectida una intervenció multidisciplinària: Les sexualitats i, per tant, la salut sexual, són àmplies i requereixen molt més que una mesura purament farmacològica.

El recorregut d’ALAS abasta més de trenta anys de feina, treballant de tu a tu amb diferents poblacions diana: Persones que viuen amb el VIH i el seu entorn més proper; gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes (GBHSH); treballadors masculins del sexe i altres persones en situació de prostitució, entre altres.

Aquest recorregut, adaptat a la realitat de cada moment, i juntament amb l’evidència científica, ens condueix a promoure el pack preventiu. És a dir, la combinació de diferents estratègies per placar el VIH. Aquestes mesures, a més de la PrEP, són la utilització del preservatiu, l’educació o la càrrega viral indetectable en les persones que viuen amb el VIH, entre altres.

Volem aportar la nostra experiència i contrastada qualitat tècnica per a una implementació efectiva de la PrEP a les nostres illes. L’objectiu és baixar el número d’infeccions de transmissió sexual a Balears i més concretament, que el 95% de les persones amb VIH estiguin detectades, el 95% en tractament i el 95% amb la càrrega viral indetectable, a més d’eliminar la discriminació cap a les persones que viuen amb el VIH, tal com marca l’agenda de l’ONU pel 2030.

Tenim l’oportunitat d’adequar un servei eficaç, comptant amb el necessari recolzament psicosocial a través del Counselling, per treballar amb cada persona des d’una perspectiva integral.

És l’hora de que la PrEP formi part de les estratègies a l’abast de les persones que viuen a les Balears, prenen cura de la seva salut i volen prevenir la infecció pel VIH.