OFERTA DE TREBALL – Àrea Psicosocial

LLOC DE TREBALL:

 • Psicòleg/a a l’Àrea Psicosocial de ALAS.

ALAS, Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears, és una entitat sense afany de lucre, amb més de 30 anys d’experiència en la prevenció del VIH i l’atenció especialitzada a persones afectades pel virus.

Necessitem una nova incorporació a l’equip que encaixi en la filosofia de treball de l’Organització: El tracte proper forma part de la nostra identitat.

La infecció per VIH està estretament lligada la vivència de la sexualitat. A vegades, el repte resideix en el maneig de les nostres emocions i/o prejudicis davant les persones usuàries, mentre ens comenten com viuen la seva sexualitat o quines són les seves preocupacions.

Tens capacitat per parlar sobre els diferents tipus de sexualitats? T’agrada treballar en equip? Ets una persona proactiva? Si és que sí, aquest és el teu treball!

OBJECTIU:

 • Realitzar atenció psicològica a les persones afectades directament o indirectament pel VIH.

REQUISITS:

 • Llicenciatura/Grau en Psicologia.
 • Màster o certificació en Psicologia General Sanitària, o títol de Psicòleg/a Clínic/a.
 • Maneig d’informàtica a nivell usuari.

ES VALORA:

 • Formació/experiència en intervenció i afrontament de processos aguts/crònics de malaltia.
 • Formació/experiència en processos de dol.
 • Formació/experiència en atenció a persones que viuen amb VIH.
 • Formació/experiència en atenció al col·lectiu LGTBI+.
 • Formació/experiència en atenció en igualtat de gènere.
 • Formació/experiència en atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat.
 • Formació/experiència en atenció en consum de substàncies/Chemsex.
 • Formació/experiència en Counselling.
 • Experiència en àmbit hospitalari.
 • Col·laboració anterior amb ALAS.
 • Idiomes
 • Vehicle
 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Actitud resolutiva, flexible i dinàmica.
 • Flexibilitat horària.
 • Certificat de discapacitat.

FUNCIONS A REALITZAR:

 • Orientació psicològica, psicoteràpia individual/familiar i realització de sessions psicoeducatives/temàtiques grupals amb persones afectades pel VIH procedents de Mallorca i Menorca de manera:
  • Presencial (en hospitals de Mallorca i Menorca, i a la seu d’ALAS).
  • Telemàtica.
 • Atenció psicològica presencial/telemàtica a persones que practiquen Chemsex.
 • Elaboració d’informes a petició de les persones usuàries.
 • Assistir a les reunions en les quals se li requereixi i coordinació amb l’equip d’ALAS.
 • Assistir a formacions o impartir-les a la resta de l’equip en cas necessari.
 • Participar juntament amb la resta de l’equip tècnic en analitzar i discutir sobre els casos en els quals s’estigui treballant.
 • Coordinació amb serveis externs en relació amb els casos que s’estiguin atenent.
 • Recollida de dades del projecte per les estadístiques d’ALAS.
 • Participació en l’actualització i reformulació dels projectes en els quals treballi.
 • Participació en la realització de la memòria i justificació del projecte.
 • Suport a l’equip en altres tasques.

DURADA:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit.

JORNADA:

 • 20h/setmanals.

RETRIBUCIÓ:

 • Segons Conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

 • Termini màxim: 2 d’agost de 2020, a les 23:59h.
 • Imprescindible: CV + Carta de motivació.
 • Via E-mail: coordinacion@alas-baleares.com
 • Assumpte del correu: CV PSICO PMI + Nom de la persona candidata.