Merck informa: píndola per a hepatitis C

perjudica tractament VIH ..

El medicament de Merck & Co per al tractament de l’hepatitis C anomenat Victrelis redueix considerablement l’efectivitat d’alguns fàrmacs àmpliament utilitzats contra el virus de la sida, van indicar per separat els reguladors sanitaris dels Estats Units i el laboratori.

“Aquestes interaccions farmacològiques serien clínicament importants per als pacients infectats tant amb el virus de l’hepatitis C com amb VIH, en reduir potencialment l’efectivitat d’aquestes medicines quan s’administren associades”, ha indicat Merck en una carta a professionals mèdics.

Victrelis, aprovat el maig del 2011, ataca el virus de l’hepatitis C, que pot provocar cirrosi i insuficiència hepàtica.

Un percentatge important de pacients amb hepatitis també estan infectats amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida, el qual afebleix el sistema immune i és letal si no l’hi tracta.

Les interaccions farmacològiques sobre les que adverteix la missiva de Merck, del 6 de febrer, es van observar en un estudi entre voluntaris que van prendre Victrelis i el tractament molt usat per al VIH Norvir, juntament amb un dels tres fàrmacs anti-HIV: Reyataz ( atazanavir), Prezista (darunavir) i Kaletra (lopinavir / ritonavir).

Aquests tres medicaments per al VIH funcionen bloquejant la proteasa, un enzim que el virus necessita per reproduir-se.

Victrelis va reduir les concentracions en sang de Reyataz, Prezista i Kaletra en un 49, un 59 i un 43 per cent de mitjana, respectivament.

A més, els nivells de Victrelis en si disminuir un 45 per cent entre els voluntaris que van prendre amb Kaletra, i un 32 per cent entre aquells que ho van consumir amb una combinació de Norvir i Prezista.

L’analista d’ISI Group Mark Schoenebaum va dir que entre el 10 i el 15 per cent dels pacients amb hepatitis C estan coinfectats amb VIH, i que les troballes podrien perjudicar les vendes de Victrelis fins a un 25 per cent.

No obstant això, Schoenebaum va manifestar que aquest revés tindria poc impacte en els guanys de Merck d’aquest any o del 2013.

Els menors pronòstics per Victrelis arriben en moments en que les seves vendes també es veuen perjudicades per la competència de Incivek, de Vertex Pharmaceuticals Inc, un inhibidor de la proteasa rival també aprovat el maig passat.

L’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA per les sigles en anglès) va indicar, en un anunci sobre les troballes publicat a la seva pàgina d’internet, que els pacients no haurien de deixar de prendre cap dels fàrmacs sense abans parlar amb els professionals metges.

Ja s’han detectat interaccions medicamentoses prèviament entre Victrelis i altre tractament per al VIH anomenat Sustiva (efavirenz), que pertany a una família de fàrmacs contra el VIH coneguda com inhibidors no nucleòsids de la transcriptasa reversa (INNTR).

Merck va dir que està realitzant estudis sobre interacció farmacològica de Victrelis amb altres medicaments, entre els quals hi ha Intelence (etravirine), que és també un INNTR, i Isentress (raltegravir), de la classe dels anomenats inhibidors de la integrasa.

FONT: http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-viricas/merck- …