Manifest 8M 2020

Des dels seus inicis, ALAS ha estat una entitat feminista, buscant la igualtat de Drets entre homes i dones, encara que formalment no va constar als nostres Estatuts fins fa poc temps.

Les dones sempre han participat de manera molt intensa en la nostra vida associativa: Liderant la gestió, formant part de l’equip de professionals i com a voluntàries.

Un nombre important de dones afectades pel VIH han sigut usuàries d’ALAS, i s’han pogut beneficiar dels nostres serveis. Sembla que aquesta només és una infecció d’homes i, especialment, de gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes. No és així.

Les dones amb VIH estan encara més invihsibilitzades, i més estigmatitzades, producte de la cultura de predomini de l’home: L’heteropatriarcat.

Moltes d’elles han estat infectades amb relacions violentes, o amb enganys, i ja infectades, han estat atacades pel fet d’estar-ho. Des d’ALAS fem feina específicament amb grups de dones per tractar les circumstàncies pròpies.

Veiem molt necessari i urgent que es proporcioni un tractament integral pel VIH que inclogui el biaix de gènere. En la mida de les nostres possibilitats, estem contribuint en aquest canvi.

Cap dona, ni cap home, té l’obligació de comunicar el seu estat serològic, i en cap cas ha de deixar de dir-ho per por a les conseqüències estigmatitzadores que pugui tenir.

Avançam en la llibertat afirmant la presència activa i decisiva de les dones, i també del col·lectiu LGTBI+, també discriminat. Per uns és la fi del món, i ho és perquè suposa la fi del domini del mascle heterosexual, i anam cap a un món a on cap gènere ha de dominar a l’altre.

Podem evolucionar de la societat competitiva a la societat cooperativa i diversa, on cadascuna pugui cercar la felicitat sense haver de posar-se per damunt de ningú.