Llum verda a una teràpia contra l’hepatitis C

cura fins al 80% de les infeccions

L’Agència Españolade Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha autoritzat l’ús a Espanya d’una nova teràpia per a l’hepatitis C que permet obtenir una taxa de curació de fins al 80 per cent en alguns pacients, cosa que no havien aconseguit fins al moment altres tractaments.

Aquest tractament, que es coneix com Telaprevir i la farmacèutica Janssen comercialitza amb el nom de ‘Incivisme’, forma part dels inhibidors de la proteasa i, en concret, està indicat per al genotip 1 del virus, el més comú a Europa i el més difícil de curar. A Espanya s’estima que hi ha unes 700.000 persones amb hepatitis C crònica.

Fins ara, amb els tractaments actuals per a aquests casos, que combinen interferó i ribavirina, només s’aconseguia la curació en un 50 per cent dels casos.

Això comportava que “l’altra meitat de pacients havien de ser consolats davant la manca d’una arma terapèutica que els ajudés”, segons reconeix el cap de Servei d’Hepatologia de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ​​Rafael Esteban Mur. A més, un 20 per cent dels que inicialment responien bé al tractament acaben recaient.

No obstant això, els assaigs clínics realitzats per unir aquest fàrmac a la doble teràpia estàndard han demostrat que la taxa de curació en pacients no tractats és d’un 79 per cent, i puja a un 84 per cent en aquells casos que ja havien patit una recidiva amb un tractament previ.

“Elimina el virus per sempre”, assegura Mur, que recorda que aquests beneficis també repercutiran en una reducció dels casos de càncer de fetge-ja que aquest virus és la principal causa d’aquests tumors-, cirrosi i trasplantaments hepàtics.

A més, l’ús d’una triple teràpia amb Telaprevir també ha demostrat un augment significatiu de la curació en aquells pacients que no havien respost totalment a un tractament previ, considerats “els més difícils de curar”, ja que arriba taxes que oscil · len entre el 31 i 61 per cent.

Un altre avantatge de la seva aprovació serà la seva administració, per via oral cada vuit hores, reduint a la meitat el nombre de pastilles diàries que ha de prendre aquests pacients.

MÉS CURACIÓ … I EN MENYS TEMPS

De la mateixa manera, i tot i que encara no es pot conèixer ‘a priori’ el perfil dels pacients que es beneficiïn del seu ús, el doctor de la Unitat Mèdico-Quirúrgicade Malalties Digestives de l’Hospital Valme de Sevilla, Manolo Romero, reconeix que la seva ” rapidesa d’actuació “fa possible” negativitzar la càrrega en només quatre setmanes “.

“A les quatre setmanes es pot saber si el pacient respon o no, quan amb els altres tractaments calia esperar fins a les dotze setmanes”, assegura.

A més, explica aquest expert, la durada total de tot el tractament (incloent una primera fase amb la triple teràpia i una segona sense) es podria reduir d’un any a tot just 24 setmanes. “Si alguna vegada un hepatòleg va tenir un somni, era aconseguir alguna cosa com això”, ha asseverat Romero.

Els beneficis del fàrmac han resultat tan rellevants que actualment ja estan en marxa alguns estudis per comprovar si la seva eficàcia és també significatius en pacients coinfectats per hepatitis C i VIH.

FONT: http://www.mallorcadiario.com/sanidad-y-salud/sabe-usted/luz-verde- …