La inflamació associada al VIH podria afavorir la progressió del virus del papil · loma humà

L’ús d’antiinflamatoris com ibuprofèn o aspirina podria disminuir l’evolució a càncer

Francesc Martínez – 2012.02.02 (GTT-VIH)

Segons un estudi dut a terme per investigadors nord-americans, la presa d’àcid acetilsalicílic, ibuprofèn o altres antiinflamatoris no esteroides podria reduir les taxes de càncer de coll d’úter en dones amb VIH i el virus del papil · loma humà (VPH). Les troballes han estat publicats en l’edició del mes de gener de Càncer Prevention Research.

La prostaglandina E2 (PGE2) és una molècula endògena generada per un enzim conegut com ciclooxigenasa 2 (COX-2) i relacionada, principalment, amb mecanismes d’inflamació, encara que en alguns assaigs també s’ha apuntat la seva capacitat carcinogènica.

Amb aquests antecedents, els autors d’aquest estudi van establir la hipòtesi que la inflamació associada a la infecció per VIH podria incrementar els nivells de PGE2 i, per tant, provocar el desenvolupament de càncer de coll uterí en dones amb VIH i VPH.

Per establir de manera preliminar la possible associació, els investigadors van determinar els nivells de COX-2 en el coll d’úter i de PGE-M, metabòlit de la PGE2 present en l’orina, en 17 dones sense VIH ni VPH, en 18 dones amb VIH no infectades pel virus del papil · loma humà, i en 13 dones amb VIH i VPH que havien desenvolupat lesions intraepitelials escatoses d’alt grau (de tipus precancerós). Per evitar interferències en l’estudi, es va demanar a les participants no prendre antiinflamatoris no esteroïdals durant les dues setmanes prèvies a la participació en l’assaig.

Nivells cervicals elevats de COX-2 es van associar significativament a la infecció per VIH (p = 0,006) i la infecció per VPH (p = 0,002).

La mitjana de la concentració en orina de PGE-M a dones seropositives va ser superior a l’observada en dones sense el virus de la immunodeficiència humana (11,2 i 6,8 ng / mg creatinina, respectivament [p = 0,02]) .

Dins de les participants amb VIH, els nivells de PGE-M van ser superiors com més gran era la càrrega viral (relació significativa [p = 0,003]).

Finalment, també es va apreciar una associació entre nivells elevats de COX-2 a nivell cervical i altes concentracions urinàries de PGE-M (p = 0,005).

Donades les relacions significatives observades en l’estudi, els investigadors van destacar el possible efecte beneficiós de la presa d’inhibidors de la COX com àcid acetilsalicílic, ibuprofèn o naproxèn-entre altres-per evitar l’evolució de la infecció per VPH en el coll d’úter i que aquest progressi a càncer de cèrvix. Aquests beneficis, si finalment es demostressin, podrien fer-se extensibles a casos d’infecció anal per VPH, relativament freqüent en homes que practiquen sexe amb homes (HSH) amb VIH i amb potencial evolució a càncer d’anus.

El següent pas serà el disseny d’un estudi que verifiqui el potencial efecte protector dels antiinflamatoris no esteroïdals. Si en darrer terme es mostraran eficaços podrien constituir tractaments segurs-ja que es tracta de medicaments molt avaluats i amb pocs efectes secundaris-i barats, atès que la majoria d’aquests fàrmacs es troben ja en versió genèrica.

Font: Aidsmeds / http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia/02-02-12
Referència: Fitzgerald DW, Bezak K, Ocheretina O, et al. The Effect of HIV and VPH Coinfection on Cervical COX-2 Expression and Systemic Prostaglandin E2 Levels.Cancer Prev Res (hila). 2012 Jan; 5 (1): 34-40. Epub 2011 Dec 1.