ILP: Medicaments a un preu just

ALAS, membre de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les Illes Balears, recolza la Iniciativa Legislativa Popular Medicaments a un preu just

Per què aquesta ILP?

En els últims anys hem assistit a un augment continuat dels preus dels nous medicaments, en moltes ocasions amb xifres molt superiors als costos de recerca i fabricació. Aquesta situació ha comportat un important increment de la despesa farmacèutica, posant en perill la sostenibilitat del sistema públic de salut.

La ILP aborda la falta de transparència del sistema de fixació de preus i l’opacitat de les negociacions que manté l’administració pública amb la indústria farmacèutica.

Així mateix, la iniciativa pretén fomentar la formació independent dels professionals sanitaris, regular la promoció i divulgació adequades dels medicaments, així com promoure la seva recerca pública.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) permet la participació directa de la ciutadania en el procés d’elaboració de lleis, mitjançant la presentació de 500.000 signatures (Llei orgànica 3/1984).

Davant la gravetat de la situació i la falta d’iniciatives polítiques, diverses organitzacions socials de la sanitat pública, de la transparència, de la comunitat científica i dels pacients de tot l’estat espanyol han promogut la ILP “Medicaments a un preu just”

MÉS INFORMACIÓ