GALA 1 DE DESEMBRE 2016: #JovesEnPositiu

alas-GALA-297x420mm

Una tercera part de les infeccions per VIH que es produeixen avui dia a Espanya afecten a les persones menors de 30 anys. A més, en el caire social, les noves generacions no han aconseguit pal·liar l’estigma i la discriminació que sofreixen les persones que conviuen amb el virus.

Es fa necessari implicar a la joventut en la causa que ALAS persegueix. La lluita contra el VIH-Sida ha de passar pels i les joves, elles i ells han de ser els nous agents del canvi, sobretot, per a les persones de la seva mateixa generació.

Contràriament al que se sol considerar socialment, els i les joves són part de la solució i no del problema. S’han d’empoderar, visibilitzar la seva energia i talent per aconseguir canvis: ALAS no realitza una gala pels joves, sinó que són agents del propi jovent els qui articulen un acte artístic, però amb un fort caràcter social.

Volem que les i els joves apostin per una sexualitat conscient, segura i positiva.

#JovesEnPositiu

Joan Viver
Coordinador d’ALAS