Assemblea Oberta

Vos convocam a la primera Assemblea Oberta de l’any a totes aquelles persones que hi vulguin participar. Serà el proper dijous, 7 de març de 2024.

Ens trobarem de forma presencial a les 17:30h en primera convocatòria, i a les 18:00h en segona convocatòria. L’acte tindrà lloc a la seu d’ALAS a Mallorca, C/ Volta de la Mercè, 3, Entlo A. 07002 PalmaVos pregam confirmeu assistència per tenir una previsió de l’aforament.
D’altra banda, també es podrà seguir la trobada de manera telemàtica. En qualsevol cas, si no podeu assistir de manera presencial o telemàtica, podeu delegar el vostre vot mitjançant un certificat. Per més informació, podeu contactar amb Joan Viver al 68073030, o a coordinacion@alas-baleares.com.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Constitució de l’Assemblea i benvinguda de la Presidència d’ALAS.
 2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
 3. Introducció a la situació actual d’ALAS.
 4. Aprovació dels comptes de 2023.
 5. Dissolució de l’actual Junta Directiva i constitució de la mesa electoral.
 6. Presentació de candidatures.
 7. Votació de la nova Junta Directiva.
 8. Objectius pel futur associatiu i estratègies per assolir-los.
 9. Precs i preguntes.

Per agilitzar la reunió, les persones sòcies rebran un E-mail amb la documentació oportuna. Així, tindran les candidatures i la informació abans, i podran enviar-nos les seves preguntes i/o suggeriments o plantejar-los directament a l’Assemblea.
Vos enviem l’Article 16 dels nostres Estatuts vigents per si vos interessa preparar una candidatura.

ARTICLE 16
Les funcions i normes que regeixen la Junta Directiva són:

 1. La Junta Directiva representarà, regirà i administrarà l’Associació i estarà formada, com a mínim, per:
  • Presidència
  • Secretaria
  • Vocalia

La Junta Directiva decidirà si inclou les figures de Vicepresidència i Tresoreria, elegint així el seu equip presentant un programa d’actuació i activitats a dur a terme amb anterioritat a les persones sòcies i a l’Assemblea.
Les vocalies seran d’un mínim d’un membre i un màxim de tres membres.

 1. Els membres que es presentin per formar part de la Junta Directiva ho hauran de fer amb un llistat tancat.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General per majoria simple.

En cas de presentar-vos a les eleccions, i per poder enviar la vostra candidatura per e-mail a les persones sòcies, la podeu fer arribar a coordinacion@alas-baleares.com, on també podreu demanar més informació si teniu qualque dubte. Recordau que la coordinació d’ALAS revisarà totes les candidatures a fi d’assegurar que compleixen amb la normativa. La data màxima de presentació serà diumenge, 3 de març, a les 23:59h. Fora d’aquest termini, qualsevol candidatura presentada -compleixi o no amb les normes dels Estatuts- quedarà automàticament descartada.

Esperam comptar amb la vostra presència, ja que la participació és imprescindible per seguir mantenint el funcionament de l’entitat i els seus serveis, així com continuar treballant per a poder ampliar-los i millorar-los.

Data

07 març 2024
Caducat!

Hora

5:30 pm

Localització

ALAS
C/ Volta de la Mercè, 3, Entresuelo A. 07002 Palma
Categories
ALAS

Organitzador

ALAS
Telèfon
680730303
Mail
alas@alas-baleares.com
Web
https://alas-baleares.com/