Assemblea Oberta

Vos convocam a la primera Assemblea Oberta de l’any a totes aquelles persones que hi vulgueu participar. Serà el proper divendres, 11 de febrer de 2022.

Ens trobarem de forma presencial a les 18:00h en primera convocatòria, i a les 18:30h en segona convocatòria. L’acte tindrà lloc a la seu d’ALAS, C/ Volta de la Mercè, 3, Entlo A. 07002 Palma. Vos pregam confirmeu assistència per tenir una previsió de l’aforament i poder garantir les mesures de prevenció degut a la situació sanitària viscuda fins ara.

D’altra banda, també es podrà seguir la trobada de manera telemàtica. En qualsevol cas, si no podeu assistir de manera presencial o telemàtica, podeu delegar el vostre vot mitjançant un certificat. Per més informació, podeu contactar amb Joan Viver al 68073030, o a coordinacion@alas-baleares.com

Per agilitzar la reunió, les persones sòcies rebran un E-mail amb la documentació oportuna. Així, tindran les candidatures i la informació abans, i podran enviar-nos les seves preguntes i/o suggeriments o plantejar-los directament a l’Assemblea.

Vos enviem l’Article 16 dels nostres Estatuts vigents per si vos interessa preparar una candidatura.

ARTICLE 16

Les funcions i normes que regeixen la Junta Directiva són:

  1. La Junta Directiva representarà, regirà i administrarà l’Associació i estarà formada, com a mínim, per:
    1. Presidència
    2. Secretaria
    3. Tresoreria

La Junta Directiva decidirà si inclou les figures de Vicepresidència i Tresoreria, elegint així el seu equip presentant un programa d’actuació i activitats a dur a terme amb anterioritat a les persones sòcies i a l’Assemblea. 

Les vocalies seran un mínim d’un membre i un màxim de tres membres. 

  1. Els membres que es presentin per formar part de la Junta Directiva ho hauran de fer amb un llistat tancat.
  2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General per majoria simple.

En cas de presentar-vos a les eleccions, i per poder enviar la vostra candidatura per e-mail a les persones sòcies, la podeu fer arribar a coordinacion@alas-baleares.com, on també podreu demanar més informació si teniu qualque dubte. Recordau que la coordinació d’ALAS revisarà totes les candidatures a fi d’assegurar que compleixen amb la normativa. La data màxima de presentació serà diumenge, 30 de gener, a les 23:59h. Fora d’aquest termini, qualsevol candidatura presentada -compleixi o no amb les normes dels Estatuts- quedarà automàticament descartada.

Esperam comptar amb la vostra presència, ja que la participació és imprescindible per seguir mantenint el funcionament de l’entitat i els seus serveis, així com continuar treballant per a poder ampliar-los i millorar-los.

Programació

Ordre del dia

Constitució i benvinguda de la Presidència d'ALAS
Lectura i aprovació de l'Acta anterior
Introducció a la situació actual d'ALAS
Aprovació dels comptes de 2021.
Dissolució de l’actual Junta Directiva i constitució de la mesa electoral.
Presentació de candidatures.
Votació de la nova Junta Directiva.
Objectius pel futur associatiu.
Estratègies per assolir els objectius.
Precs i preguntes

Data

11 febr. 2022
Caducat!

Hora

6:00 pm - 8:45 pm
Categories
ALAS

Organitzador

ALAS
Telèfon
680730303
Mail
alas@alas-baleares.com
Web
https://alas-baleares.com/