El VIH produeix immunodepressió, però no totes les inmunodepresiones són produïdes pel VIH

De vegades es produeix la desafortunada equivalència que si A produeix B, llavors B ha de produir A, però això no és així, en un error de lògica bàsica. Però aquest “raonament” el trobo sovint en fòrums d’Internet que afirmen que el VIH no existeix, emprant com una evidència d’això què hi hagi immunodeficiències similars a les produïdes pel VIH en persones seronegatives per al virus.

Resulta curiós que aquest argument es faci servir, s’amplifiqui i es transmeti a la xarxa per part de persones adultes, a les quals se’ls suposa que coneixen un mínim de lògica. El virus de la grip produeix irritació de gola i augment de la mucositat, però no totes les irritacions de les vies respiratòries altes són produïdes pel virus de la grip. De la mateixa manera els rotavirus produeixen fortes diarrees, però coneixem moltes altres patògens que poden produir aquest desagradable símptoma.

Els epidemiòlegs que estudien la SIDA ja són conscients de l’existència de patologies que produeixen una disminució important dels limfòcits CD4 +, sense ser SIDA. Ja l’any 1993, Anthony Fauci va publicar un treball a New England Journal of Medicine en què comentava diversos exemples recollits en la literatura científica descrivint inmunodepresiones que provocaven una dràstica baixada quantitat de limfòcits CD4 +, que podia desencadenar infeccions per patògens oportunistes com el fong Pneumocystis , i que no donaven positiu al VIH ni per test d’anticossos, ni per PCR, ni per cultiu. En un d’aquests estudis es van analitzar 49 pacients seronegatius i cap d’ells, ni els seus companys sexuals van donar positiu a les proves del VIH.

I quines són les causes d’aquesta destrucció dels limfòcits CD4 +? Doncs en alguns casos no està del tot clar, per això són qualificades de idiopàtiques. En altres es va poder demostrar un component genètic: una deficiència en l’adenosina deaminasa (Ozsahin et al., 1997), en altres s’ha postulat la presència d’algun virus, i en alguns es van correlacionar amb tractaments de quimioteràpia o immunosupressors empleats durant els trasplantaments . .

Aquests casos d’immunodeficiències que produeixen una destrucció dels limfòcits CD4 + i no lligades al VIH són molt menys freqüents que les que produeix el VIH. Dels 230.170 casos de SIDA reflectits en el Sistemes de Recollida de Dades del CDC, només 2 casos corresponien a immunosupressió de CD4 + idiopàtica. I en un estudi independent en què van participar 2713 homosexuals seronegatius pel VIH, solament 1 d’ells tenia un nombre de limfòcits CD4 + menor a 300 cèl · lules per mil · lilitre. Aquesta persona estava rebent teràpia immunosupressora.

Referències

– Fauci, A. S. (1993) CD4 + T-lymphocytopenia without HIV infection – no lights, no camera, just facts. N. Engl. J. Med 328:429-431.

– Ozsahi, H. et al. (1997) Adenosine deaminase deficiency in adults. Blood 89:2849-2855.

Font: http://tenoch.scimexico.com/2012/03/02/el-vih-produce-inmunodepresi … La ciència i els seus demonios.com