El VIH no discrimina… Ho faràs tu?

L’Ajuntament de Palma ha finançat la campanya El VIH no discrimina… Ho faràs tu?, amb la participació activa d’ALAS.

La discriminació és una de les violacions dels Drets Humans més significatives, i prové  d’un procés d’estigmatització en el qual es creen estereotips i prejudicis.

Si vius o coneixes qualque situació de discriminació, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

 

Tot i que qualsevol persona pot contactar amb ALAS, aquesta campanya està més enfocada a les dones que viuen amb el VIH, ja que es poden trobar en una situació de major vulnerabilitat:

➮ Hem observat com l’estigma i la discriminació són factors determinants en tots els aspectes de la vida de les dones seropositives, influint a l’hora de compartir el diagnòstic amb els membres de l’entorn social i laboral, provocant pors, ansietat i aïllament en les persones que tenen el virus.

➮ Els rols de gènere determinen conductes d’autocura menors en les dones VIH+, atès que en el rol que assumeixen les dones sembla que la cura va sempre dirigit a les persones de l’entorn.

La violència de gènere és un fenomen que està més present del que podríem imaginar.  El diagnòstic de VIH comporta una situació de major vulnerabilitat enfront de la violència. És necessari constatar la incidència i el tipus de violència per visibilizar una realitat i buscar estratègies que comporti la seva eradicació.

ALAS disposa d’un Servei d’Orientació Jurídica on podràs realitzar qualsevol consulta relacionada amb el VIH.