El Consell Insular d’Eivissa dóna suport a ALAS per a la promoció de la salut sexual a l’Illa

Algunes persones creuen que la pandèmia del VIH ja està més que superada als països del nostre entorn, per mor de què la medicació ha cronificat la infecció i ha permès millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquest virus.

Està clar que la realitat del VIH ha sofert un canvi de 180º si la comparem, per exemple, amb l’any 1987, moment en el que ALAS nasqué. De tota manera, això no vol dir que els reptes vers aquesta infecció, i la salut sexual en general, hagin desaparegut. Podem afirmar que han evolucionat.

Es fa necessari, per tant, adaptar les nostres iniciatives a les necessitats actuals. Per això, ALAS dissenyà un projecte per a la promoció i intervenció en la salut sexual a l’illa d’Eivissa, anomenat IBISEX, amb diferents accions com la realització de tallers d’educació sexual a entitats socials, intervenció des d’aplicacions de geolocalització, atenció psicològica a persones afectades pel VIH i persones que practiquen Chemsex.

Aquest projecte compta amb el suport institucional del Consell Insular d’Eivissa, a través de la convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’illa d’Eivissa per a l’any 2023, que ens ha concedit una ajuda per 8.485,17 €.