El Consell Insular d’Eivissa dóna suport al servei d’orientació i atenció psicològica d’ALAS

Algunes persones creuen que la pandèmia del VIH ja està més que superada als països del nostre entorn, per mor de què la medicació ha cronificat la infecció i ha permès millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquest virus.

No podem oblidar que la salut s’ha de veure des d’una perspectiva biopsicosocial, i que la part biomèdica per sí sola no pot solucionar tots els reptes que el VIH presenta.

L’estigma i la discriminació encara són molt presents a la nostra comunitat i s’ha de fer un treball important en aquesta línia. Sobretot, perquè avui dia el VIH s’ha invisibilitzat i això dificulta parlar-ne públicament i assolir l’objectiu de zero discriminació que planteja l’ONU per l’any 2030.

Una de les línies de treball en aquest sentit és l’orientació i atenció psicològica que duem a terme a l’Illa d’Eivissa, un projecte que compta amb el suport institucional del Consell Insular d’Eivissa, a través de la convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’illa d’Eivissa per a l’any 2020, que ens ha concedit una ajuda per 2.596,05 €.