AMPLIAM EQUIP! – Oferta de treball

Versión en castellano

LLOC DE TREBALL:

 • Educador/a en l’Àrea de Prevenció d’ALAS.

ALAS, Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears, és una entitat sense afany de lucre, amb més de 30 anys d’experiència en la prevenció del VIH, i en el recolzament psicosocial especialitzat a persones afectades pel virus. També proporcionem atenció en relació a la resta d’ITS, i altres aspectes englobats dintre de la salut sexual.

Necessitem una nova incorporació a l’equip que encaixi en la filosofia de treball de l’Organització: La nostra tasca consisteix en escoltar a les persones usuàries, tenir en compte les seves necessitats i acompanyar-les en el procés d’ajuda.

En un principi, sembla molt fàcil oferir informació a les persones usuàries. El repte resideix en el maneig de les nostres emocions i/o prejudicis davant elles i ells, mentre ens comenten com viuen la seva sexualitat o quines són les seves preocupacions.

Tens habilitats d’escolta activa? Creus que ets una persona empàtica? Tens capacitat per parlar sobre els diferents tipus de sexualitats? Si és que sí, aquest és el teu lloc de treball!

OBJETIU:

 • Execució i dinamització del projecte sobre Chemsex, emmarcat en l’Àrea de Prevenció d’ALAS a Mallorca.

REQUISITS:

 • Estudis de grau mitjà, superior o universitari o equivalents en l’àmbit de la salut o ciències socials.
 • Maneig d’informàtica a nivell usuari.
 • Formació/coneixement/experiència en el camp del consum sexualitat de substàncies.
 • Formació/coneixement/experiència en atenció al col·lectiu LGTBIQA+.
 • Disponibilitat immediata.

ES VALORA:

 • Formació/experiència en atenció a persones que viuen amb VIH.
 • Formació/experiència en treball sobre sexualitats.
 • Formació/experiència en Counselling.
 • Formació/experiència en atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat.
 • Col·laboració anterior amb ALAS.
 • Idiomes.
 • Vehicle.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Actitud resolutiva, flexible i dinàmica.
 • Flexibilitat horària.
 • Certificat de discapacitat.

FUNCIONS A REALITZAR:

 • Difusió del servei sobre Chemsex d’ALAS, tant de manera presencial com telemàtica.
 • Gestió de perfils de l’entitat en xarxes de contactes.
 • Atenció de consultes presencials i on-line, relacionades amb el Chemsex.
 • Realització de valoracions, juntament amb les persones usuàries, per la identificació de necessitats i derivació.
 • Repartiment de material preventiu i reducció de riscs.
 • Realització/recepció de formacions sobre Chemsex i altres temes relacionats.
 • Assistir a les reunions en les que es requereixi, tant internes com externes.
 • Participar, juntament amb la resta de l’equip tècnic, en analitzar i discutir sobre els casos en els que s’estigui treballant.
 • Coordinació amb serveis externs en relació als casos que s’estiguin atenent.
 • Recollida de dades del projecte per les estadístiques d’ALAS.
 • Participació en l’actualització i reformulació del projecte.
 • Participació en la realització de la memòria i justificació del projecte.
 • Recolzament a l’equip en altres tasques.

DURADA:

 • Contracte de 6 mesos amb possibilitat de continuar la relació laboral.

JORNADA:

 • 20 hores setmanals. Possibilitat d’augmentar la jornada en el futur.

RETRIBUCIÓN:

 • Segons conveni.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

 • Fins el 29 de març de 2022, a las 23:59h.
 • Imprescindible: CV + Carta de motivació.
 • Via E-mail: administracion@alas-baleares.com
 • Assumpte del correu: CV CHEM PMI + Nom de la persona candidata.