ALAS rep el suport del SOIB i del Fons Social Europeu Plus (FSE+)

ALAS Salut i Sexualitats desenvolupa una activitat de foment de l’ocupació subvencionada pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) que s’emmarca dins l’Eix 1 i ha de contribuir a l’objectiu específic A: “Millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d’ocupació, i en particular dels joves, els aturats de llarga durada i els grups desafavorits, les persones inactives, promovent l’ocupació per compte propi i l’economia social”.