ALAS rep el suport de l’IMAS

La convivència amb el VIH a dia d’avui ja no suposa problemes de salut majors si es fa el seguiment adequat, ja que existeix un tractament que permet dur una vida normalitzada. D’altra banda, però, segueixen existint molts mites i prejudicis sobre aquesta infecció que impliquen un repte psicosocial considerable per a les persones que viuen amb el virus i el seu entorn més proper.

 

Un dels objectius principals d’ALAS és atendre i recolzar a les persones afectades pel VIH, és a dir, a les persones que tenen el virus, però també a qualsevol altra persona, familiar o amistat, per tal de millorar la seva qualitat de vida.

 

Aquest objectiu el complim gràcies a l’Àrea Psicosocial d’ALAS, que ofereix diferents serveis confidencials i gratuïts mitjançant el projecte d’Informació, Orientació i Atenció PsicoSocial a persones afectades pel VIH, que recentment ha rebut una subvenció per part de l’IMAS, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

 

Així doncs, ALAS ofereix un servei de primera acollida a pacients i persones usuàries que viuen una situació o problema en relació al VIH que les preocupa i volen millorar. Durant aquesta acollida, es valoren les necessitats socials, jurídiques, laborals, sanitàries o bé d’ordre psicològic. Amb la treballadora social i la psicòloga podran enriquir les seves vides i adquirir eines per a prevenir la reaparició del problema en el futur.

L’any 2016, la treballadora social realitzà 74 sessions per a les 45 persones ateses. A finals d’any, 4 casos es trobaven en seguiment, és a dir, pendents de les següents sessions. Altres demandes ateses foren tancades per compliment dels objectius o bé per derivació a altres recursos.

 

D’altra banda, una de les mancances i necessitats de les persones amb el VIH és trobar un espai segur i confortable on compartir la seva vivència de forma més lúdica i a nivell grupal, creant així una xarxa de de recolzament entre elles i ells. Per això, organitzem activitats associatives per a que es coneguin i intercanviïn així les seves experiències front al VIH.

En total, durant el 2016 es van organitzar 10 activitats. A més, enguany hem iniciat un altre grup per a reunir joves entre 18 i 35 anys, amb demandes específiques i distintes a les dels demés.

 

No podem deixar de banda la presència de la nostra psicòloga a l’Hospital Universitari de Son Espases. Un diagnòstic com aquest suposa un gran repte personal d’adaptació ininterrompuda i es pot arribar a moments molt complicats per a la persona recentment diagnosticada, així com també pel seu entorn. En el servei d’atenció psicològica ajudem a qualsevol persona que necessiti suport psicològic relacionat amb el VIH.

Així, intentem garantir que aquestes persones visquin la infecció de la manera més sana possible. Gràcies a aquest servei, durant el 2016 es van atendre 21 persones en un total de 86 sessions. A finals del mateix any, el 84% d’aquests casos foren tancats pel compliment dels seus objectius.

Antoine Leux
Servei de Voluntariat Europeu