PRÒXIMA CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ALAS

El pròxim divendres dia 4 d’octubre a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 en segona, es convoca l’Assemblea General d’ALAS amb el sigüent Ordre del Dia: Lectura de l’acta anterior 1. Liquidació del deute estat contable. 2. Situació actual de l’entitat. 3. Propostes de futur. 4. Ampliació de la base social. Pregs i preguntes. Preguem confirmació …